Introduksjon til UiPath

En liten smakebit av RPA generelt med spesielt fokus på UiPath. Siden er lagt opp som et lite kurs med oppgaver og presentasjoner.

Kursoversikt:

Det er en fordel å ha lastet ned UiPath Community Cloud for å følge med. Se video om hvordan du gjør det her:

RPA - Hva, hvorfor?

Kort presentasjon om hva RPA er og hvorfor det kan være nyttig og lurt å lære seg.

Oppg. 1: Kontaktskjema

Lage en enkel  prosess for å automatisere innput av data i et kontaktskjema og sende det inn. 

Oppg. 3: Testrapport

Lage en prosess som kjører testene fra oppg 1 og 2, genererer en testrapport og sender rapporten på epost.

UiPath - Hvordan?

En introduksjon til PRA-platformen UiPath, med spesielt fokus på UiPath studio.

Oppg. 2 Kontaktskjema

Utvide prosessen til å hente inn testdata fra excel, sende inn og  lagre resultat.

Ekstra: Facebookvenner

Lage en prosess som henter ut navn, fødselsdag og facebook-url til alle vennene dine på facebook, og lagrer dem i excel.